Şederea şi obţinerea cetăţeniei

1. Punctele de contact privind dreptul de şedere Dacă doriţi să vă stabiliţi în Germania sau aţi sosit deja aici, prevederile dreptului de şedere a persoanelor sunt foarte importante pentru dumneavoastră. Condiţiile cadru pentru şederea dumneavoastră în Germania depind de faptul dacă sunteţi persoană repatriată târziu, dacă sunteţi cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European (SEE – alcătuit din ţările membre UE, precum şi Islanda, Liechtenstein şi Norvegia) şi al Elveţiei sau dacă proveniţi dintr-o ţară din afara Uniunii Europene. Punctele de contact pentru cetăţenii Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi ai Elveţiei Dacă sunteţi cetăţean al UE sau al SEE şi doriţi să vă stabiliţi permanent în Germania, puteţi să faceţi uz de dreptul dumneavoastră de liberă circulaţie; acest lucru este valabil şi pentru membrii familiei dvs. dacă aceştia posedă o altă cetăţenie. După intrarea pe teritoriul Germaniei trebuie să vă înregistraţi la biroul de evidenţă a populaţiei la fel ca şi cetăţenii germani. Dacă membrii familiei dumneavoastră posedă o altă cetăţenie decât cele menţionate anterior, primiţi de la autoritatea competentă pentru străini o aşa-numită carte de şedere. În calitate de cetăţean al Elveţiei beneficiaţi în Germania de asemenea de dreptul de liberă circulaţie pe baza acordului dintre Uniunea Europeană şi Elveţia privind dreptul de liberă circulaţie; pentru certificarea dreptului dumneavoastră de şedere, autoritatea competentă pentru străini vă va elibera un permis de şedere.

Toţi cetăţenii UE înregistraţi în Germania, care se află de cel puţin trei luni în Germania şi au împlinit vârsta de 18 ani, pot participa la alegerile comunale.

SFAT

Odată cu Legea privind imigraţia lucrătorilor calificaţi, care a intrat în vigoare la 1 martie 2020, posibilităţile de imigrare a lucrătorilor calificaţi din ţări terţe vor fi extinse în mod semnificativ, pentru a face ca reşedinţa pentru angajarea cu câştiguri să fie mai atractivă pentru acest grup de persoane. Lucrătorii calificaţi sunt persoane cu o diplomă germană, o diplomă universitară străină comparabilă cu diploma universitară germană sau persoane cu pregătire profesională calificată internă sau cu o pregătire profesională străină echivalentă cu o pregătire profesională calificată internă. Legea privind imigraţia lucrătorilor calificaţi facilitează accesul lucrătorilor calificaţi în ocupaţii de formare şi îmbunătăţeşte perspectivele lucrătorilor calificaţi care provin dintr-o ţară din afara Uniunii Europene. Dacă aţi găsit deficite în calificările străine pe care le-aţi dobândit în comparaţie cu pregătirea germană în timpul procedurii de recunoaştere, puteţi călători şi în Germania pentru calificare ulterioară. În calitate de specialist IT, puteţi intra în ţară indiferent de calificarea formală, dacă aveţi o experienţă practică extinsă. Pentru a permite acestui grup ţintă să intre rapid în Germania, a fost introdusă şi procedura accelerată de specialitate. Angajatorii pot solicita acest lucru la autoritatea pentru străini responsabilă contra cost. Informaţii referitoare la paşii individuali găsiţi la www.make-it-in-germany.com în rubrica pentru angajatori.

Punctele de contact pentru repatriaţii etnici În calitate de persoană repatriată târziu sau de membru al familiei puteţi să vă adresaţi cu întrebări referitoare la cetăţenie administraţiei orăşeneşti, comunale sau judeţene de la domiciliul dumneavoastră. Angajaţii de acolo vă ajută şi în cazul altor întrebări adresate autorităţilor. Puteţi găsi mai multe informaţii în broşura „Bun venit în Germania – Informaţii suplimentare pentru repatriaţii etnici”.

Informaţii privind dreptul de şedere a persoanelor

Dacă nu sunteţi cetăţean al unui stat membru UE, SEE sau al Elveţiei şi doriţi să vă stabiliţi permanent în Germania, aveţi nevoie de un permis în acest sens: aşa-numitul titlu de şedere. Există – pe lângă viza pentru intrarea în ţară şi şederea ulterioară – pentru şederea pe termen lung pe teritoriul federal şase tipuri de titluri de şedere:

■ Permisul de şedere
■ Cartea Albastră a UE
■ Cardul ICT
■ Cardul mobil ICT
■ Permisul de stabilire
■ Permisul pentru şederea permanentă UE

În Germania, un titlu de şedere este eliberat ca un document independent cu un suport electronic de stocare şi procesare care include caracteristici biometrice, printre altele.

Permisul de şedere

Permisul de şedere se acordă pentru o perioadă de timp limitată şi pentru un anumit scop. Acesta se acordă spre exemplu persoanelor, care:
■ doresc să se formeze profesional în Germania, caută un loc de ucenicie sau un loc de studiu sau doresc să promoveze un studiu,
■ lucrează în Germania, cercetează sau doresc să-şi caute un loc de muncă ca specialist,
■ pot rămâne în Germania din motive de drept internaţional, umanitare sau politice,
■ imigrează în Germania din motive familiale,
■ sunt străini şi foşti cetăţeni germani care doresc să se reîntoarcă în Germania,
■ posedă un drept de şedere permanentă într-un alt stat membru al Uniunii Europene.

Eliberarea este legată de unele condiţii necesare. În principiu, permisul de şedere poate fi prelungit numai dacă sunt încă îndeplinite condiţiile necesare pentru eliberarea acestuia.

IMPORTANT

Un cetăţean străin dintr-o ţară terţă (ţări din afara Uniunii Europene, SEE şi Elveţia) cu titlu de şedere valabil este permis în general să lucreze în Germania, cu excepţia cazului în care există o interdicţie legală. Titlul de şedere arată dacă este permisă o muncă salarială sau este supusă unor restricţii. Informaţii detaliate găsiţi la autoritatea competentă pentru străini de la domiciliul dumneavoastră. Pentru a putea lucra în Germania cu o calificare străină, este de obicei necesară echivalarea calificării profesionale, respectiv existenţa unei calificări recunoscute sau a unei calificări comparabile cu o calificare universitară germană. Puteţi găsi informaţii suplimentare în acest sens în capitolul V „Munca şi profesia”.

Permisul de stabilire Permisul de stabilire este pe termen nelimitat. Cu acest permis aveţi dreptul să lucraţi în Germania. Pentru a obţine un permis de stabilire, trebuie de regulă să aveţi de cinci ani un permis de şedere şi să îndepliniţi alte condiţii necesare. De exemplu, oricine doreşte să solicite un permis de stabilire trebuie să fie capabil să se întreţină pe sine şi pe membrii familiei sale în mod independent şi să aibă cunoştinţe suficiente de limba germană. Un cazier judiciar poate împiedica, de asemenea, eliberarea unui permis de stabilire. Există o perioadă mai scurtă de aşteptare de patru ani pentru lucrătorii calificaţi cu calificare profesională sau pregătire academică. În cazul unei calificări profesionale terminate la nivel naţional sau a unei diplome interne, perioada de eliberare a permisului de stabilire se scurtează la doi ani; pentru deţinătorii unei cărţi albastre a UE, acest lucru poate fi posibil după 33 de luni sau, dacă aveţi cunoştinţe suficiente despre limba germană, după 21 de luni. Permisul pentru şederea permanentă UE În cazul permisului pentru şederea permanentă UE este vorba de asemenea de un titlu de şedere pe termen nelimitat care oferă dreptul de desfăşurare a activităţilor lucrative. Eliberarea impune ca străinul să aibă reşedinţa pe teritoriul federal timp de cinci ani cu titlu de şedere; în caz contrar, cerinţele sunt similare cu cele din secţiunea 9 din Legea de şedere pentru eliberarea unui permis de stabilire german. Permisul pentru şederea permanentă UE îndreptăţeşte şi la mobilitate în interiorul Uniunii Europene prin acordarea dreptului de obţinere a unui titlu de şedere cu durată limitată în alte ţări membre.

AICI  PUTEȚI INFORMA:

Pe plan local:
■ Administraţia orăşenească, comunală, judeţeană: Oficiul pentru străini, serviciul de paşapoarte
■ Centrul de consiliere pentru migraţie pentru imigranţi adulţi (MBE)
■ Servicii de migraţie pentru tineri (JMD) Internet:
■ Ministerul Federal de Interne, pentru construcţii şi afaceri interne: www.bmi.bund.de, la „Themen“ (Teme), elementul de meniu „Migration“ (Migraţie) sau „Heimat & Integration“ (Afaceri interne & integrare)
■ Oficiul Federal pentru Migraţie şi Refugiaţi: www.bamf.de, elementul de meniu „Migration & Aufenthalt“ (Migraţie & şedere)
■ Make it in Germany: www.make-it-in-germany.com
E-mail:
■ Ministerul Federal de Interne, pentru construcţii şi afaceri interne: Formularul de contact la www.bmi.bund.de, elementul de meniu „Service/Kontakt/Bürgerservice“ (Serviciu/contact/ serviciu pentru cetăţeni)
Telefon:
■ Serviciul pentru cetăţeni al Ministerului Federal de Interne, pentru construcţii şi afaceri interne: +49 30 18681-0 sau +49 228 99681-0
■ Hotline „Munca şi viaţa în Germania“: +49 30 1815-1111

Obţinerea cetăţeniei

Dacă v-aţi stabilit permanent în Germania puteţi obţine în anumite condiţii necesare cetăţenia. În acest sens este necesară o cerere. În cazul copiilor şi adolescenţilor cu vârsta sub 16 ani, reprezentanţii legali, adică de obicei părinţii, trebuie să depună cererea. Pentru cererile de obţinere a cetăţeniei sunt competente landurile federale. Formularele de cerere sunt disponibile la autorităţile competente. Puteţi afla care autoritate este responsabilă pentru naturalizarea dumneavoastră din administraţia oraşului sau districtului, autoritatea pentru străini sau centrul de consiliere pentru migraţiei pentru imigranţi adulţi sau serviciile de migraţie pentru tineri.

Costuri

Obţinerea cetăţeniei costă de regulă 255 Euro pentru o persoană. Pentru copiii minori care obţin cetăţenia împreună cu părinţii lor, trebuie achitaţi 51 Euro. Dacă aveţi venituri mici sau dacă sunt mai mulţi copii care obţin cetăţenia, taxa poate fi micşorată sau se poate stabili o plată în rate.

Condiţii necesare

LISTA DE VERIFICARE:

Conform § 10 din Legea cetăţeniei (StAG), aveţi dreptul la naturalizare dacă sunt îndeplinite următoarele cerinţe necesare:

  • identitate şi cetăţenie clarificate
  • de cel puţin opt ani şedere legală şi obişnuită în Germania
  • un drept de şedere bazat pe principiul şederii permanente în momentul naturalizării
  • angajamentul faţă de ordinea de bază democratică liberă a Legii fundamentale a Republicii Federale Germania şi depunerea unei declaraţii de loialitate
  • asigurare proprie a subzistenţei (şi pentru membrii familiei îndreptăţiţi la întreţinere) fără ajutor social şi ajutor de şomaj II („Hartz IV”)
  • de regulă pierderea, respectiv abandonarea cetăţeniei anterioare
  • nicio condamnare pentru fapte penale
  • cunoştinţe suficiente de limbă germană
  • cunoaşterea ordinii juridice şi sociale, precum şi a condiţiilor de viaţă din Germania, pe care le puteţi dovedi prin susţinerea unui test de obţinere a cetăţeniei
  • clasificarea în condiţiile de viaţă germane trebuie garantată

Reglementare pentru copii

Copiii născuţi în Germania deţin automat cetăţenia germană dacă tatăl sau mama sau ambii părinţi sunt germani. Copiii străinilor obţin la naşterea în Germania cetăţenia germană dacă cel puţin un părinte este în acel moment stabilit legal de opt ani în Germania şi dacă posedă un drept de şedere pe timp nelimitat. După împlinirea vârstei de 21 de ani, aceştia trebuie să decidă între cetăţenia germană şi cetăţenia părinţilor lor, dacă cealaltă cetăţenie nu este cea a unui alt stat membru al Uniunii Europene sau a Elveţiei şi ei nu au crescut în Germania.

Testul pentru obţinerea cetăţeniei

Dacă doriţi să solicitaţi cetăţenia germană, trebuie să faceţi dovada cunoştinţelor dumneavoastră despre Germania în cadrul unui test. Testul pentru obţinerea cetăţeniei constă din 33 de întrebări. Dacă răspundeţi corect la cel puţin 17 întrebări, aţi trecut testul. 30 de întrebări sunt din domeniile „Viaţa în democraţie”, „Istorie şi responsabilitate”, precum şi „Omul şi societatea”. Trei întrebări se referă la landul federal în care domiciliaţi. Pe pagina de internet a oficiului federal pentru migranţi şi refugiaţi www.bamf.de/einbuergerung găsiţi un model de test şi toate întrebările testului pentru obţinerea cetăţeniei.

SFAT

Testul online al Oficiului Federal pentru Migraţie şi Refugiaţi este gratuit. Însă există multe pagini de internet private care oferă pregătire pentru testul pentru obţinerea cetăţeniei. Indicaţia referitoare la costuri este ascunsă deseori printre textele scrise cu litere mici de la marginea sau capătul final al paginii. De aceea, citiţi întotdeauna cu foarte mare atenţie condiţiile comerciale generale (AGB) ale ofertantului!

ATENTIE! Modificarea prevederilor legale, adreselor şi numerelor de telefon pot influenţa negativ actualitatea informatiilor sau pot face nevalabile anumite părţi ale acesteia. De aceea, vă rugăm să vă informaţi întotdeauna la faţa locului cu privire la chestiunile importante pentru dumneavoastră.

SURSA ARTICol:

JURIDICA

Cei mai mulţi oameni din Germania sunt asiguraţi la o casă de asigurări de sănătate de stat. Angajaţii care sunt angajaţi mai mult decât marginal sunt asiguraţi în mod obligatoriu.

19 mai 2022
limba germana

Există multe posibilităţi de învăţare a limbii germane: Şcoli, universităţi, centre culturale, uniuni, universităţi populare şi şcoli private de limbi străine. O posibilitate de a învăţa limba germană, este participarea la un curs de integrare sau de limbă profesională ca parte a programului lingvistic general al guvernului federal.

19 aprilie 2022
FAMILIE

Pentru mulţi oameni din Germania familia este foarte importantă. Aceasta ne marchează viaţa în diverse feluri. Cei mai mulţi oameni din Germania consideră educaţia copiilor ca pe o sarcină comună a mamelor şi taţilor. Multe mame lucrează, iar tot mai mulţi taţi se hotărăsc să rămână după naşterea copilului o perioadă de timp acasă pentru a se ocupa de copilul lor. 

21 martie 2022

SURSA ARTICol: