Munca şi profesia

În acest capitol primiţi informaţii referitoare la recunoaşterea calificărilor obţinute în străinătate, indicaţii pentru căutarea unui loc de muncă, pentru perfecţionare, referitoare la tema activitatea independentă, legislaţia muncii, precum şi referitoare la venituri şi impozite.

INDICAŢIE IMPORTANTĂ
Posibilităţile dvs. de a lucra în Germania depind şi de ţara dumneavoastră de provenienţă. Cetăţenii din ţările Uniunii Europene, precum şi din Elveţia, Norvegia, Islanda şi Liechtenstein nu au nevoie de un permis pentru a se angaja în Germania. Dacă proveniţi din Croaţia sau dintr-un stat din afara UE, vă rugăm să vă documentaţi de pe pagina de internet a Centralei de Mediere a Forţei de Muncă şi de Specialitate din şi în străinătate (ZAV) a Agenţiei Federale pentru Muncă asupra condiţiilor pentru începerea lucrului în Germania (www.zav.de).

Recunoaşterea diplomelor de absolvire şi documentelor din străinătate  

Legea de stabilire a calificării profesionale (BQFG) reglementează procedeul de recunoaştere pentru profesiile care se află în competenţa federaţiei. Această lege asigură că autoritatea competentă respectivă verifică echivalenţa calificării profesionale obţinute de dumneavoastră în străinătate cu profesia corespunzătoare germană. Astfel aveţi dreptul legal de a solicita verificarea echivalenţei calificării profesionale obţinute de dumneavoastră în străinătate cu o calificare profesională germană – şi anume indiferent de cetăţenia dumneavoastră. Hotărâtoare sunt doar calificările dumneavoastră profesionale. Multe profesii – aşa-numitele profesii nereglementate – le puteţi exercita şi fără o recunoaştere formală a calificării dumneavoastră profesionale. Verificarea calificărilor dumneavoastră este totuşi utilă pentru ca angajatorul şi compania să vă poată aprecia mai bine abilităţile şi cunoştinţele. Cu toate acestea, recunoaşterea este o condiţie necesară pentru aplicarea unui titlu de şedere în calitate de specialist, în conformitate cu §§ 18 şi în cele ce urmează cu legea de şedere (versiunea nouă). În schimb, pentru aşa-numitele profesii reglementate este absolut necesară recunoaşterea titlului de formare profesională şi a diplomelor dumneavoastră de absolvire din străinătate. Acestea sunt în special profesii din domeniul sănătăţii (de exemplu medic, asistent medical şi infirmier), precum şi din domeniul social sau pedagogic. Dacă aveţi nevoie de o recunoaştere pentru a vă putea exercita profesia, puteţi afla pe pagina de internet www.anerkennung-in-deutschland.de. Acolo găsiţi şi informaţii referitoare la autorităţile competente pentru profesia dumneavoastră sau unde puteţi obţine o consultanţă detaliată. Dacă aveţi întrebări, linia de asistenţă „Munca şi viaţa în Germania” este disponibilă în germană şi engleză (număr de telefon: + 49 30 1815-1111). Procedura de recunoaştere se desfăşoară în landul federal în care doriţi să lucraţi; o cerere puteţi să înaintaţi însă şi din străinătate. Pentru procedură, este posibil să aveţi nevoie de copii certificate ale certificatelor dumneavoastră şi de o traducere de către traducători autorizaţi sau numiţi public în Germania sau în străinătate. (O bază de date cu traducători juraţi sau numiţi public în Germania poate fi găsită pe pagina de internet www.justiz-dolmetscher.de.) Puteţi obţine adesea o certificare a documentelor dumneavoastră de la birourile de înregistrare a rezidenţilor, insti- 44 tuţiile bisericeşti şi de la un notar din Germania. În alte ţări, notificările pot fi efectuate în parte de către misiunile diplomatice germane în străinătate. 

INDICAŢIE IMPORTANTĂ
Solicitaţi de la oficiul competent informaţii despre documentele de care aveţi nevoie şi sub ce formă trebuie să le prezentaţi (de exemplu în original, traducere autorizată sau copie legalizată).

Îndrumarea profesională, intermedierea locurilor de formare profesională şi de muncă

Nu este întotdeauna uşor găseşti un loc de şcolarizare pentru formarea profesională sau un loc de muncă adecvat. În cele ce urmează primiţi câteva informaţii utile referitoare la îndrumarea profesională şi la căutarea unui loc de şcolarizare pentru formarea profesională sauunui loc de muncă. Pentrugăsi în Germania o profesie potrivită trebuie deveniţi activ. Centrele de informare profesională (BIZ) ale Agenţiei pentru Muncă oferă multe informaţii despre diversele profesii din Germania, despre activităţile şi calificările necesare. Angajaţii Agenţiei pentru Muncă consiliază suplimentar şi ajută la căutarea unui loc de şcolarizare sau de muncă adecvat. Agenţii pentru Muncă există pe tot teritoriul Germaniei. Informaţi-vă care agenţie este competentă pentru regiunea dumneavoastră. La căutare ajută pagina de internet a agenţiei federale pentru muncă www.arbeitsagentur.de, domeniulPrivatpersonen“ (Persoane private), elementul de meniuDienststelle finden“ (Găsirea serviciului). În special pentru mamele cu origine de migrare, programul federal al FSE „Stark im BerufMütter mit Migrationshintergrund steigen ein” (Puterea la locul de muncămamele cu origine de migrare urcă la bord) oferă posibilitatea de a primi consiliere şi instruire într-unul din cele 90 de proiecte naţionale pe teme de formare şi căutare de locuri de muncă, cereri şi calificări. 

INDICAŢIE IMPORTANTĂ
În Germania învăţarea multor meserii (în special din domeniul meşteşugăresc şi comercial) se face în sistem dual: Asta înseamnă că pregătirea are loc în întreprindere (practică) şi în şcoala profesională (teorie).

Căutarea unui loc de muncă prin internet şi în ziarul cotidian

Pe internet există diverse portaluri cu locuri de muncă care ajută la căutarea unui loc de muncă pentru calificarea dumneavoastră şi/sau într-o anumită regiune (de ex. bursa locurilor de muncăAgenţiei Federale pentru Muncă). Anumite pagini de internet pot înştiinţa prin e-mail dacă apareofertă de serviciu nouă pentru profesia căutată de dumneavoastră. Suplimentar puteţi informa asupra ofertelor de serviciu pe paginile de internet ale companiilor. Acolo găsiţi ofertele de serviciu de regulă la noţiunile „Job-urisauCarieră”. Unele locuri de muncă sunt oferite şi în ziarele cotidiane. Ofertele de serviciu apar de regulă în ediţiile de miercuri şi sâmbătă. 

LISTĂ DE VERIFICARE

În ziarele următoare găsiţi de exemplu o piaţă supraregională a locurilor de muncă:
■ Süddeutsche Zeitung
■ Frankfurter Allgemeine Zeitung
■ Frankfurter Rundschau
■ Die Zeit

O altă posibilitate de căutare a unui loc de muncă este publicarea unui anunţ propriu într-un ziar la rubrica „Solicitări de locuri de muncă” sau crearea unui profil pe un portal de locuri de muncă pe internet. Acolo
puteţi să prezentaţi abilităţile şi calificările dumneavoastră şi să descrieţi ce fel de muncă căutaţi.

SFAT
Adresaţi-vă direct posibililor angajatori şi căutaţi contactul personal.

INDICAŢIE IMPORTANTĂ
Atenţie: Pe internet şi în ziarele cotidiene există uneori anunţuri neserioase (de exemplu la rubrica Munca la domiciliu). De aceea, informaţi-vă cu exactitate despre ce fel de

muncă este vorba înainte de a semna un contract de muncă.

Aplicare

Pentru căutarea cu succesunui loc de muncă este important un dosar de candidatură în care descrieţi calificările şi experienţa dumneavoastră. Angajatorii aşteaptă de regulăaplicare în scris cu o scrisoare de intenţie, curriculum vitae (de regulă cu fotografie şi semnătură), diplome şi adeverinţe de serviciu, pentruputea evalua calificările dumneavoastră. Diplomele şi documentele importante trebuie prezentate în limba germană. Tot mai frecvent sunt posibile şi aplicările online. Informaţi-vă întotdeauna exact sub ce formă doreşte angajatorul primească aplicarea. 

SFAT
Agenţia pentru Muncă oferă instruire pentru căutarea unui loc de muncă. Acolo învăţaţi cum trebuie întocmit un dosar pentru candidatura pentru un loc de muncă şi ce trebuie să conţină.

LISTĂ DE VERIFICARE
Dintr-un dosar pentru candidatura pentru un loc de muncă fac parte:
■ Scrisoare de însoţire
■ Curriculum vitae cu fotografie şi semnătură (sub formă de tabel sau ca text)
■ Diplome, referinţe, adeverinţe de serviciu (traduse în limba germană)

ZZ
Aici vă puteţi informa
Pe plan local:
■ Agenţia pentru Muncă
■ Centrul de consiliere pentru migraţie pentru imigranţi adulţi (MBE)
■ Servicii de migraţie pentru tineri (JMD)
Internet:
■ Agenţia Federală pentru Muncă: www.arbeitsagentur.de şi www.planet-beruf.de
■ Ministerul Federal pentru muncă şi probleme sociale: www.bmas.de
■ Informaţii referitoare la formarea profesională: www.ausbildung.net
■ Informaţii referitoare la munca în Germania: www.ba-auslandsvermittlung.de
■ Portalul de job-uri al Agenţiei pentru Muncă: www.jobboerse.arbeitsagentur.de
■ Portaluri de job-uri: www.stepstone.de, www.jobrapido.de, www.monster.de
■ Informaţii referitoare la dosarul de candidatură pentru un loc de muncă: www.bewerbungsdschungel.com
■ Informaţii pentru mame cu origine de migrare: www.starkimberuf.de
Telefon:
■ Centrul de servicii al Agenţiei pentru Muncă: 0800 4 5555 00* (de luni până vineri, ora 8 până la 18)
Materiale informative:
■ Agenţia Federală pentru Muncă (disponibilă la www.arbeitsagentur.de):
• Die JOBBÖRSE (BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ) la www.arbeitsagentur.de
• Caiete de subiecte „durchstarten“ (pornire)
planet-beruf.de, Mein Start in die Ausbildung (Începutul formării mele profesionale) (caiet de lucru pentru elevi)
planet-beruf.de, Berufswahl begleiten (Asistenţă la alegerea profesiei) (magazin de servicii pentru părinţi şi persoane cu drept de educaţie)
Perfecţionare profesională Calificarea şi perfecţionarea profesională este foarte importantă în Germania. Pentru multe profesii este necesar să se obţină calificări suplimentare după formarea profesională. Pentru aceasta există diferite posibilităţi de calificare şi perfecţionare:  
■ Cursuri şi seminarii  
■ Programe de recalificare profesională  
■ Studiu (studiu la distanţă, studiu virtual)  
■ E-Learning Agenţia Federală pentru Muncă este un punct important de contact când vine vorba de perfecţionarea dumneavoastră profesională. Informaţii şi consultanţă pentru integrarea şi perfecţionarea profesională primiţi şi în cadrul programului de promovare „Integrare prin calificare” (IQ). Deseori astfel de perfecţionări sunt oferite chiar de către angajatori. Dacă doriţi să participaţi la acestea trebuie să luaţi legătura cu angajatorul dumneavoastră. 

Fondarea unei afaceri şi activitatea independentă Întreprinzătorii independenţi joacă un rol important pentru Germania. Germania are nevoie de oameni cu idei creative care dezvoltă produse,procese şi servicii noi.  Riscul financiar reprezintă însă o problemă în cazul fondării unei afaceri. De aceea este necesară o pregătire corespunzătoare şi o garanţie financiară suficientă. Dacă doriţi să înfiinţaţi o întreprindere puteţi să solicitaţi fonduri de sprijin de la stat.

INDICAŢIE IMPORTANTĂ
Care sunt persoanele străine care au voie să înceapă o activitate independentă este reglementat prin legea dreptului de şedere şi legea dreptului de liberă circulaţie/UE. Informaţi-vă exact asupra reglementărilor valabile pentru dumneavoastră în special dacă veniţi dintr-o ţară din afara Uniunii Europene.

Legislaţia muncii: Timp de lucru, concediu şi caz de boală  

Un loc de muncă cu normă întreagă cuprinde în Germania aproximativ 40 de ore pe săptămână. Este posibilă şi munca cu program redus. Timpul de lucru maxim pe zi este limitat prin lege în medie la opt ore (zece ore cu compensaţie la 48 de ore în interval de şase luni). După muncă se va respecta un program de odihnă de cel puţin unsprezece ore. Legea permite munca în toate zilele de lucru ale săptămânii (luni până sâmbătă), precum şi lucrul pe timp de noapte şi în schimburi. În multe domenii, de exemplu în domeniul sănătăţii, gastronomiei şi în întreprinderile de transporturi lucrul este permis şi duminica şi în zilele de sărbătoare. În Germania, oamenii lucrează deseori de luni până vineri. Cine lucrează cinci zile pe săptămână are dreptul legal la un concediu de cel puţin 20 de zile lucrătoare. Tinerii care lucrează cinci zile pe săptămână au dreptul la un concediu legal mai lung: la o vârstă sub 16 ani cel puţin 25 de zile, sub 17 ani cel puţin 22,5 de zile şi sub 18 ani cel puţin 20,8 de zile. 

Boală  

Dacă sunteţi bolnav, angajatorul dumneavoastră vă plăteşte timp de şase săptămâni salariul complet. Dacă sunteţi bolnav mai mult de şase săptămâni şi aveţi o asigurare de stat, casa dumneavoastră de asigurări de sănătate vă va achita 70% din salariu. În cazul asigurărilor de sănătate private sunt valabile diferite reguli. Solicitaţi informaţii direct de la casa dumneavoastră de asigurări de sănătate. Important este să-l anunţaţi imediat pe angajatorul dumneavoastră dacă sunteţi bolnav. Dacă sunteţi bolnav mai mult de trei zile, trebuie să prezentaţi angajatorului cel târziu în ziua a patra un certificat medical. Cu toate acestea, angajatorii au dreptul să solicite prezentarea certificatului medical mai devreme. 

INDICAŢIE IMPORTANTĂ
Nu sunteţi obligat să comunicaţi angajatorului bolile de care suferiţi. Această informaţie se supune obligaţiei de păstrare a secretului medical şi de aceea nu este înscrisă pe certificatul primit de la medicul dumneavoastră.

Protecţie contra concedierii

În companiile cu mai mult de zece angajaţi este în vigoare în Germania legea cu privire la protecţia contra concedierii, care protejează împotriva concedierilor nejustificate social. Se aplică dacă contractul de muncă există de mai mult de şase luni (aşa-numita perioadă de aşteptare). De o protecţie specială contra concedierii beneficiază de exemplu membrii comitetului de întreprindere, femeile gravide şi mamele cu contract de muncă până la patru luni după naştere, angajaţii în concediu de maternitate şi persoanele cu handicap grav.

Cu cât aţi lucrat mai mult pentrucompanie, cu atât mai lungă este şi perioada de preaviz, dacă angajatorul dumneavoastră reziliază contractul de muncă. Perioadele de preaviz pot rezulta însă şi dintr-un contract colectiv de muncă în vigoare. 

Venituri şi impozite

Venitul dumneavoastră trebuie impozitat în Germania. Modul în care se face acest lucru depinde de faptul dacă sunteţi angajat sau lucraţi independent.

Dacă sunteţi angajat, angajatorul dumneavoastră virează suma netăsalariului în cont. Angajatorul dumneavoastră v-a scăzut aşadar deja asigurarea de pensie, asigurarea de sănătate, asigurarea de şomaj şi asigurarea de îngrijire din salariu şi le-a achitat direct. Totodatăfost virat deja către secţia financiară impozitul pe venit, un eventual adaos de solidaritate şi posibilul impozit pentru biserică. În calitate de persoană independentă trebuie impozitaţi singur veniturile. 

Pe plan local:
■ Asociaţia locală pentru impozitul pe salariu
■ Secţie financiară
■ Biroul central fiscal federal
Internet:
■ Calculatorul impozitului pe salariu şi pe venit al Ministerului Federal de finanţe: www.bmf-steuerrechner.de
■ Informaţii referitoare la noţiunile legislaţiei fiscale germane: www.bundesfinanzministerium.de, elementul de meniu „Service/ Publikationen/Amtliche Handbücher (Umsatz-, Lohn-, Einkommen-,Körperschaft- und Gewerbesteuer)/Broschüren“ (Serviciu/publicaţii/ manuale oficiale (impozitul pe vânzări, salarii, venituri, pe profit şi comerţ)/broşuri) (printre altele „Steuern von A bis Z“ (Impozite A din Z))
■ Informaţii tehnice fiscale, de exemplu pe numărul de identificare fiscal: www.bzst.de
■ Căutare birou fiscal: www.finanzamt.de
Telefon:
■ Telefonul cetăţeanului al Ministerului Federal de finanţe: +49 30 18682-3300
■ Centrul de informaţii fiscale (SIC) al Oficiului central fiscal federal: +49 228 406-1240

ATENTIE! Modificarea prevederilor legale, adreselor şi numerelor de telefon pot influenţa negativ actualitatea informatiilor sau pot face nevalabile anumite părţi ale acesteia. De aceea, vă rugăm să vă informaţi întotdeauna la faţa locului cu privire la chestiunile importante pentru dumneavoastră.

SURSA ARTICol:

image-52-1024x497

Cei mai mulţi oameni din Germania sunt asiguraţi la o casă de asigurări de sănătate de stat. Angajaţii care sunt angajaţi mai mult decât marginal sunt asiguraţi în mod obligatoriu.

20 mai 2022
inflatie_preturi_consum

Cei mai mulţi oameni din Germania sunt asiguraţi la o casă de asigurări de sănătate de stat. Angajaţii care sunt angajaţi mai mult decât marginal sunt asiguraţi în mod obligatoriu.

20 mai 2022
JURIDICA

Cei mai mulţi oameni din Germania sunt asiguraţi la o casă de asigurări de sănătate de stat. Angajaţii care sunt angajaţi mai mult decât marginal sunt asiguraţi în mod obligatoriu.

19 mai 2022
INTEGRARE3

Cei mai mulţi oameni din Germania sunt asiguraţi la o casă de asigurări de sănătate de stat. Angajaţii care sunt angajaţi mai mult decât marginal sunt asiguraţi în mod obligatoriu.

19 mai 2022
limba germana

Există multe posibilităţi de învăţare a limbii germane: Şcoli, universităţi, centre culturale, uniuni, universităţi populare şi şcoli private de limbi străine. O posibilitate de a învăţa limba germană, este participarea la un curs de integrare sau de limbă profesională ca parte a programului lingvistic general al guvernului federal.

19 aprilie 2022
scoala1

Toţi copiii care trăiesc în Germania trebuie să meargă la şcoală. Obligativitatea învăţământului începe de regulă în toamna anului în care copilul împlineşte şase ani. Aceasta durează în cele mai multe cazuri până la finalul anului şcolar în care tinerii împlinesc vârsta de 18 ani. Reglementările concrete privind obligativitatea învăţământului diferă în diversele landuri federale. Există şi posibilităţi de înscriere la şcoală pe parcursul unui an şcolar.

22 martie 2022
munca3

În acest articol primiţi informaţii referitoare la recunoaşterea calificărilor obţinute în străinătate, indicaţii pentru căutarea unui loc de muncă, pentru perfecţionare, referitoare la tema activitatea independentă, legislaţia muncii, precum şi referitoare la venituri şi impozite.

22 martie 2022
FAMILIE

Pentru mulţi oameni din Germania familia este foarte importantă. Aceasta ne marchează viaţa în diverse feluri. Cei mai mulţi oameni din Germania consideră educaţia copiilor ca pe o sarcină comună a mamelor şi taţilor. Multe mame lucrează, iar tot mai mulţi taţi se hotărăsc să rămână după naşterea copilului o perioadă de timp acasă pentru a se ocupa de copilul lor. 

21 martie 2022

SURSA ARTICol: