Şcoala, formarea
profesională şi studiile in germania
Sistemul şcolar şi tipurile de şcoli din Germania

Obligativitatea învăţământului Toţi copiii care trăiesc în Germania trebuie meargă la şcoală. Obligativitatea învăţământului începe de regulă în toamna anului în care copilul împlineşte şase ani. Aceasta durează în cele mai multe cazuri până la finalul anului şcolar în care tinerii împlinesc vârsta de 18 ani. Reglementările concrete privind obligativitatea învăţământului diferă în diversele landuri federale. Există şi posibilităţi de înscriere la şcoală pe parcursul unui an şcolar. Frecventarea şcolilor de stat este gratuită. În Germania există suplimentar şi şcoli particulare. Acestea solicită de regulătaxă şcolară de la părinţi. 

Tipuri de şcoli

Pentru instruirea şcolară sunt răspunzătoare în Germania landurile. Fiecare land federal are particularităţi, în special denumirile tipurilor de şcoli pot diferi. Însă calea de formarecopiilor şi tinerilor este asemănătoare în toate landurile federale: 

  • Şcoala elementară (treapta primară)  

Toţi copiii urmează mai întâi timp de patru ani (în landurile Berlin şi Brandenburg şase ani) şcoala elementară. Aici este valabil principiul domiciliului: Asta înseamnă că, de obicei, copiii merg la şcoala elementară în apropierea locuinţei. În unele landuri federale, părinţii pot alege ei şcoala elementară pentru copilul lor.  

În ultimul an al şcolii elementare se decide la care şcoală (treapta secundară I) urmează să meargă apoi copiii. În acest scop, învăţătorii de la şcoala elementară întocmesc o recomandare („recomandare de trecere”), care trebuie să fie corelată cu o consultare a părinţilor. În cele mai multe dintre landurile federale, părinţii pot hotărî la care şcoală va urma să meargă copilul lor. Factorii decisivi pentru recomandare sunt notele din şcoala elementară şi evaluările învăţătorilor cu privire la cerinţele individuale ale copiilor.  

  • Şcoli superioare (treapta secundară I şi II)  

În unele landuri federale, copiii pot urma un curs de probă la şcoala superioară. O vedere de ansamblu asupra reglementărilor individuale este disponibilă pe pagina de internet a Conferinţei miniştrilor culturii (www.kmk.org). Sistemul şcolar din treptele secundare I şi II este foarte diferenţiat în Germania. Părinţii trebuie să se consulte cu mare atenţie cu copilul şi învăţătorul acestuia la alegerea şcolii. Inspectoratele şcolare oferă informaţii în acest sens.

Există următoarele tipuri de şcoli superioare:

■ Hauptschulen (Şcoli generale) (până la clasa a 9-a sau a 10-a)
■ Realschulen (Gimnazii reale) (până la clasa a 10-a)
■ Şcoli cu mai multe procese de învăţământ (aici se pot obţine diplome de şcoală generală sau de gimnaziu real)
■ Gymnasien (Licee) (până la clasa a 12-a sau a 13-a)
■ Gesamtschulen (Şcoli universale) (cu sau fără treaptă gimnazială superioară, aici se pot obţine toate diplomele)

În mai multe landuri există tipuri de şcoli superioare la care procesele de
învăţământ ale şcolii generale şi gimnaziului real sunt comasate organizatoric – la aceste şcoli se poate obţine atât diploma de şcoală generală cât şi
diploma de gimnaziu real:

■ Mittelschule (Şcoala medie) (Bavaria)
■ Sekundarschule oder integrierte Sekundarschule (Şcoala secundară sau şcoala secundară integrată) (Saxonia Superioară, Renania de Nord-Vestfalia, Berlin)
■ Regelschule (Şcoala obişnuită) (Turingia)
■ Oberschule (Şcoala superioară) (Brandenburg, Saxonia Inferioară, Bremen, Saxonia)
■ Realschule plus (Şcoala reală plus) (Renania-Palatinat)
■ Stadtteilschule (Şcoala de cartier) (Hamburg)
■ Regionalschule (Şcoala regională) (Mecklenburg-Antepomerania)
■ Werkrealschule/Werkhauptschule (Şcoala reală profesională/şcoala generală) (Baden-Württemberg)
■ Gemeinschaftsschule (Şcoala comunitară) (Saarland, Schleswig-Holstein)

Obligativitatea învăţământului este valabilă şi pentru copiii şi tinerii cu handicap sau cu necesar special de asistenţă pedagogică. Inspectoratul şcolar decide asupra unui necesar special de asistenţă pedagogică în urma unei proceduri corespunzătoare. Acest lucru trebuie solicitat de către părinţi sau şcoală. În funcţie de rezultat, copilul poate urma fie o şcoală generală, fie va fi transferat la o şcoală cu asistenţă. Există diverse tipuri de şcoli cu asistenţă (în unele landuri federale se numesc şi şcoli speciale, centre de asistenţă sau şcoli pentru persoane cu handicap). Există, de asemenea, şcoli cu educaţie incluzivă în care copiii cu sau fără dizabilități învaţă împreună. Landurile federale abordează tema incluziunii în mod diferit.

După obţinerea diplomei de şcoală generală sau de gimnaziu real, tinerii pot urma fie o şcoală din treapta secundară II până la maturitatea generală pentru învăţământul superior (bacalaureat), sau până la maturitatea pentru învăţământul superior profesional (bacalaureat profesional), care dreptul la un studiu la universităţi şi şcoli superioare, sau începpregătire profesională prin înscrierea la cursurile unei şcoli profesionale. În urma obţinerii diplomei de gimnaziu real există mai multe opţiuni profesionale decât în cazul unei diplome de şcoală generală. Pregătirea din liceu sau din treapta gimnazială superioară se încheie după clasa a 12-a sau a 13-a cu maturitatea generală pentru învăţământul superior (bacalaureat), care îndreptăţeşte la un studiu la universităţi şi şcoli superioare. Bacalaureatul profesional îndreptăţeşte la un studiu la şcoli superioare (de specialitate). În unele landuri, după diploma de gimnaziu real se poate obţine maturitatea generală pentru învăţământul superior şi la şcolile profesionale. Pe perioada duratei de şcolarizare este posibilă în principiu schimbarea de la un tip de şcoală la altul, dacă se obţin notele necesare. 

SFAT

Informaţi-vă ce alte şcoli superioare există în landul dumneavoastră federal, ce diplome se pot obţine acolo şi la ce căi de formare ulterioară îndreptăţesc diplomele respective! Fiecare Minister al culturii sau educaţiei are o pagină de internet, pe care sunt prezentate toate căile de formare. Şi administraţiile şcolare şi chiar şi şcolile oferă consultanţă. Majoritatea şcolilor organizează (adesea la începutul anului) o „zide deschidere” în care părinţii şi copiii pot afla despre oferte.

LISTĂ DE VERIFICARE

Ofertele diverselor şcoli diferă între ele. Informaţi-vă la inspectoratul şcolar, pe internet sau de la alţi părinţi asupra şcolilor locale. Întrebările următoare vă pot ajuta la alegerea unei şcoli pentru copilul dumneavoastră:
■ Ce diplome oferă şcoala?
■ Ce oferte suplimentare de învăţământ are şcoala (de exemplu limbi străine)?
■ Se fac oferte suplimentare pentru copii (de exemplu asociaţii de lucru, cursuri sportive, oferte muzicale şi culturale, actorie sau altele)?
■ Există oferte de asistenţă suplimentare (de exemplu perfecţionarea limbii, ajutor la teme)?
■ Sunt ajutaţi copiii cu probleme de învăţare?
■ Cum sunt amenajate sălile de clasă?
■ Are şcoala o ofertă de zi întreagă sau de îngrijire după-amiază?
■ Există o masă de prânz caldă la şcoală?
■ Există zile de consultaţie a profesorului pentru părinţi sau alte oferte pentru părinţi?

INDICAŢIE IMPORTANTĂ 

Călătoriile cu clasa, excursiile, sărbătorile şcolare, reprezentaţiile şcolare şi lecţiile de înot sunt în Germania parte a programului de învăţământ şi a unei zile obişnuite de şcoală. Copilul dumneavoastră ar trebui să participe la aceste manifestări deoarece astfel are ocazia să înveţe multe lucruri noi şi pentru că aceste activităţi în comun întăresc în special motivaţia şi plăcerea copiilor de a merge la şcoală, dar şi abilităţile lor lingvistice. 

Oferte speciale de asistenţă 

Pentru copiii şi tinerii cu altă limbă maternă decât limba germană, există în grădiniţă şi şcoală oferte speciale de învăţare a limbii germane, parţial şi în limba maternă. În responsabilitatea landurilor federale, nevoile de sprijin lingvistic ale copiilor preşcolari sunt înregistrate folosind diverse instrumente. Unele ţări măsoară nivelul lingvistic al tuturor copiilor într-un anumit moment înainte de a începe şcoala, în timp ce altele testează anumite grupuri sau înregistrează nivelul limbii în activitatea educaţională continuă. La acestea se adaugă diferite oferte de asistenţă în funcţie de landul federal. Cu programul federal „Grădiniţe de limbă: Deoarece limbajul este cheia lumii ”, Ministerul Federal pentru familie, seniori, femei şi tineret promovează educaţia lingvistică integrată în viaţa de zi cu zi ca parte integrantă a îngrijirii de zi pentru copii şi oferă astfel un impuls important la nivel naţional. 

SFAT 

Pentru succesul educaţiei copilului dumneavoastră este important ca acesta să vorbească bine limba germană. Utilizaţi de aceea ofertele de învăţare a limbii! În unele landuri federale participarea la ofertele de învăţare a limbii germane este obligatorie pentru copiii la care s-a constatat un necesar de asistenţă. În multe landuri federale este – în funcţie de tipul de şcoală – posibilă şi învăţarea unor limbi materne (de exemplu turcă, italiană, rusă, spaniolă) ca limbă străină în şcoală. Informaţii referitoare la ofertele pentru învăţarea limbii germane şi învăţarea limbii materne în şcoală găsiţi direct la grădiniţa sau şcoala copilului dumneavoastră, precum şi la Centrul de consiliere pentru migraţie şi la serviciile de migraţie pentru tineri. 

Dacă doriţi ajutaţi copilul este important informaţi bine asupra sistemului educaţional din Germania şi asupra ofertelor locale. Este bine fiţi informat atât despre ziua obişnuită de la şcoală, cât şi despre progresele copilului dumneavoastră. Şcolile organizează în acest sens seri cu părinţii şi discuţii cu părinţii. Aici puteţi vorbi cu profesorii copilului dumneavoastră şi, de asemenea, rezolvaţi problemele. În toate şcolile germane există comitete de părinţi. Contactaţi comitetul de părinţi al şcolii dumneavoastră pentru a intra în contact cu alţi părinţi! Fiecare land are totodată un comitet de părinţi al landului de la care puteţi primi consultanţă. 

Aici vă puteţi informa

Pe plan local:

■ Autoritatea şcolară/inspectoratul şcolar
■ Şcoli/conducerea şcolii
■ Comitetul de părinţi, reţele pentru părinţi
■ Centrul de consiliere pentru migraţie pentru imigranţi adulţi (MBE)
■ Servicii de migraţie pentru tineri (JMD)
■ Organizaţii pentru migranţi

Internet:

■ Conferinţă permanentă a miniştrilor educaţiei din landurile federale din Republica Federală Germania: www.kmk.org
■ Serverul educaţional german: www.bildungsserver.de
■ Ministerul Federal pentru educaţie şi cercetare: www.bmbf.de
■ Ministerul Federal pentru familie, seniori, femei şi tineret: www.bmfsfj.de
■ Consiliul federal al părinţilor: www.bundeselternrat.de
■ Administraţia federală: www.wir-sind-bund.de
www.handbookgermany.de, elementul de meniu „Lernen“ (Învăţare)

Calificarea profesională O pregătire bună este condiţia necesară cea mai importantă pentru începerea cu succes a vieţii profesionale. Pentru a găsi în Germania un loc de muncă este important să fi obţinut o calificare profesională sau să fi încheiat un studiu. O calificare profesională durează de regulă doi până la trei ani şi decurge de cele mai multe ori în aşa-numitul sistem dual. Asta înseamnă: Instruirea practică în întreprindere se combină cu fazele de învăţare teoretică din şcoală. Anumite pregătiri, de exemplu în domeniul îngrijirii, se fac numai în şcoli. Condiţia necesară pentru accesul la o calificare profesională este de regulă cel puţin o diplomă de şcoală generală. Alegerea profesiei În Germania există în jur de 400 de meserii. Oficiul de consultanţă profesională al Agenţiei pentru Muncă consultă tinerii la alegerea profesiei. 

Vă puteţi adresa în acest sens angajaţilor de la centrele de informaţii profesionale ale Agenţiilor de muncă. Administraţia federală caută solicitanţi de orice naţionalitate pentru mai mult de 130 de meserii. Ce meserii există şi cum poate aplica copilul dumneavoastră aflaţi pe pagina de internet www.wir-sind-bund.de. Informa ţiile – pentru părinţi sunt disponibile în mai multe limbi. Înainte de începerea calificării profesionale, persoana în curs de formare profesională încheie un contract de instruire în scris cu instituţia de instruire. Acesta reglementează componentele şi scopul instruirii. Tinerii care au nevoie de sprijin financiar în timpul formării lor pot solicita aşa-numita indemnizaţie de formare profesională la Agenţia pentru Muncă. 

SFAT

În multe profesii sunt importante cunoştinţele de limbă. Informaţi-vă împreună cu copilul dumneavoastră cu privire la profesiile pentru care limba dumneavoastră maternă reprezintă un avantaj.

Studiul în Germania 

În Germania există diferite tipuri de şcoli superioare: 

■ Universităţi 

■ Şcoli tehnice superioare 

■ Şcoli superioare de muzică şi arte 

■ Şcoli superioare de pedagogie 

■ Şcoli superioare de meserii, respectiv şcoli superioare pentru ştiinţe aplicate 

■ Şcoli superioare de administraţie

Condiţii necesare pentru studiu

Condiţia necesară pentru un studiu este în funcţie de tipul de şcoală superioară, maturitatea pentru învăţământul superior sau maturitatea pentru învăţământul superior profesional. În cazul diplomelor străine, birourile de admitere universitare decid dacă sunt îndeplinite cerinţele pentru o diplomă. Măsura în care studiile absolvite deja într-o altă ţară pot fi adăugate la un studiu în Germania rămâne la latitudinea şcolilor superioare. De asemenea, puteţi contacta punctul de service „uni-assist” pentru un examen preliminar interuniversitar care este supus unei taxe. Programul de finanţare „Garanţia Fondului Universitar” oferă sprijin special pentru cei interesaţi să înveţe limba germană. Tinerii refugiaţi recunoscuţi, repatriaţii etnici germani şi rudele lor care locuiesc în Germania, care doresc să obţină calificarea de admitere la studii superioare  aici şi să se pregătească pentru studii universitare, primesc sfaturi complete şi – cu condiţia să aparţină grupului de persoane eligibile pentru finanţare – sprijin financiar. Informaţii şi adresele în acest scop se găsesc la www.bildungsberatung-gfh.de şi www.obs-ev.de.  

Taxe de studii  

În principiu, nu se percep taxe generale de şcolarizare pentru o diplomă de licenţă la universităţile de stat germane. Fiecare persoană care studiază trebuie să achite aşa-numite contribuţii semestriale. În plus, unele landuri federale percep taxe de şcolarizare pentru studenţii pe termen lung, pentru cursurile de gradul II sau pentru studenţii internaţionali care călătoresc în Germania din afara UE în scopul studierii. Pentru anumite programe de masterat se pot percepe taxe de studii. Şcolile superioare private percep de regulă taxe mult mai mari. Pentru finanţarea (parţială) a unui studiu, Oficiul federal de sprijinire a persoanelor înzestrate şi diverse fundaţii acordă în Germania burse. Pe lângă studiile clasice care au loc exclusiv la şcoli superioare şi şcoli superioare de meserii, sunt disponibile în ultimii ani şi studii duale. Acestea pun un accent mai mare pe practică. Există o relaţie contractuală între student şi companie, care include de obicei plata unor sume diferite. 

Aici vă puteţi informa

Pe plan local:

■ Universităţi/Oficiul pentru promovarea pregătirii a asistenţei studenţeşti
■ Servicii de migraţie pentru tineri (JMD)
■ Centrul de consiliere pentru migraţie pentru imigranţi adulţi (MBE)

Internet:

■ Agenţia Federală pentru Muncă: www.arbeitsagentur.de, domeniul „Privatpersonen“ (Persoane private), elementul de meniu „Schule, Ausbildung und Studium“ (Şcoala, formarea profesională şi studiile)
■ Platforma de internet „abi” a Agenţiei Federale pentru Muncă: www.abi.de
■ Serviciul de Schimb Academic German: www.daad.de
■ Servicii de migraţie pentru tineri: www.jmd-portal.de
■ Fundaţia Otto Benecke e.V.: www.obs-ev.de
■ Consiliere educaţională fond de garanţie şcoală superioară: www.bildungsberatung-gfh.de
■ uni-assist e.V.: www.uni-assist.de
■ Sistemul informaţional pentru recunoaşterea diplomelor din străinătate: www.anabin.de
■ Ministerul Federal pentru educaţie şi cercetare: www.bafög.de
■ Vedere de ansamblu asupra burselor: www.stipendienlotse.de
■ Asociaţii de sprijinire a persoanelor înzestrate: www.bmbf.de, elementul de meniu „Bildung/Begabtenförderung/Begabtenförderungswerke“ (Educaţie/sprijinire a persoanelor înzestrate/asociaţii de sprijinire a persoanelor înzestrate)
■ Administraţia federală: www.wir-sind-bund.de

Telefon:

■ Centrul de servicii al Agenţiei pentru Muncă: 0800 4 5555-00* (de luni până vineri, ora 8 până la 18)
■ Hotline BAföG al Ministerului Federal pentru educaţie şi cercetare: 0800 223 63 41* (de luni până vineri, ora 8 până la 20)
■ Fundaţia Otto Benecke e.V.: +49 228 8163-0

Învăţământul pentru adulţi  

În Germania există multe posibilităţi de perfecţionare şi după şcoală sau universitate. În cadrul învăţământului pentru adulţi puteţi să obţineţi calificări generale sau diplome de absolvire. Există cursuri de zi sau serale, dar şi învăţământ la distanţă (de exemplu telecolegiu sau universitate la distanţă). Agenţia Federală pentru Muncă este un punct important de contact când vine vorba de perfecţionarea dumneavoastră profesională. În cartea de telefon şi în Pagini Galbene® găsiţi totodată institute pentru formare şi perfecţionare. Universităţile populare îşi ţin cursurile aproape peste tot în Germania. Posibile sunt de exemplu:  

■ Măsuri de perfecţionare  

■ Cursuri de învăţare a limbii  

■ Intermedierea locurilor pentru practică  

■ Cursuri speciale de încadrare pentru adulţi tineri 

Învăţământul pentru adulţi  
În Germania există multe posibilităţi de perfecţionare şi după şcoală sau universitate. În cadrul învăţământului pentru adulţi puteţi să obţineţi calificări generale sau diplome de absolvire. Există cursuri de zi sau serale, dar şi învăţământ la distanţă (de exemplu telecolegiu sau universitate la distanţă). Agenţia Federală pentru Muncă este un punct important de contact când vine vorba de perfecţionarea dumneavoastră profesională. În cartea de telefon şi în Pagini Galbene® găsiţi totodată institute pentru formare şi perfecţionare. Universităţile populare îşi ţin cursurile aproape peste tot în Germania. Posibile sunt de exemplu:
■ Măsuri de perfecţionare
■ Cursuri de învăţare a limbii
■ Intermedierea locurilor pentru practică
■ Cursuri speciale de încadrare pentru adulţi tineri

ATENTIE! Modificarea prevederilor legale, adreselor şi numerelor de telefon pot influenţa negativ actualitatea informatiilor sau pot face nevalabile anumite părţi ale acesteia. De aceea, vă rugăm să vă informaţi întotdeauna la faţa locului cu privire la chestiunile importante pentru dumneavoastră.

SURSA ARTICol:

image-52-1024x497

Cei mai mulţi oameni din Germania sunt asiguraţi la o casă de asigurări de sănătate de stat. Angajaţii care sunt angajaţi mai mult decât marginal sunt asiguraţi în mod obligatoriu.

20 mai 2022
inflatie_preturi_consum

Cei mai mulţi oameni din Germania sunt asiguraţi la o casă de asigurări de sănătate de stat. Angajaţii care sunt angajaţi mai mult decât marginal sunt asiguraţi în mod obligatoriu.

20 mai 2022
JURIDICA

Cei mai mulţi oameni din Germania sunt asiguraţi la o casă de asigurări de sănătate de stat. Angajaţii care sunt angajaţi mai mult decât marginal sunt asiguraţi în mod obligatoriu.

19 mai 2022
INTEGRARE3

Cei mai mulţi oameni din Germania sunt asiguraţi la o casă de asigurări de sănătate de stat. Angajaţii care sunt angajaţi mai mult decât marginal sunt asiguraţi în mod obligatoriu.

19 mai 2022
limba germana

Există multe posibilităţi de învăţare a limbii germane: Şcoli, universităţi, centre culturale, uniuni, universităţi populare şi şcoli private de limbi străine. O posibilitate de a învăţa limba germană, este participarea la un curs de integrare sau de limbă profesională ca parte a programului lingvistic general al guvernului federal.

19 aprilie 2022
munca3

În acest articol primiţi informaţii referitoare la recunoaşterea calificărilor obţinute în străinătate, indicaţii pentru căutarea unui loc de muncă, pentru perfecţionare, referitoare la tema activitatea independentă, legislaţia muncii, precum şi referitoare la venituri şi impozite.

22 martie 2022
FAMILIE

Pentru mulţi oameni din Germania familia este foarte importantă. Aceasta ne marchează viaţa în diverse feluri. Cei mai mulţi oameni din Germania consideră educaţia copiilor ca pe o sarcină comună a mamelor şi taţilor. Multe mame lucrează, iar tot mai mulţi taţi se hotărăsc să rămână după naşterea copilului o perioadă de timp acasă pentru a se ocupa de copilul lor. 

21 martie 2022

SURSA ARTICol: