Învăţarea limbii germane

Există multe posibilităţi de învăţare a limbii germane: Şcoli, universităţi, centre culturale, uniuni, universităţi populare şi şcoli private de limbi străine. O posibilitate de a învăţa limba germană, este participarea la un curs de integrare sau de limbă profesională ca parte a programului lingvistic general al guvernului federal.

Condiţiile cadru, conţinutul şi asigurarea calităţii sunt asigurate în toată Germania la nivel federal. Participarea la cursuri de integrare şi de limbă profesională are avantaje în viaţa de zi cu zi şi mai ales în căutarea unui loc de muncă. Cei care finalizează cu succes cursul de integrare cu „Certificatul cursului de integrare” pot beneficia de acesta atunci când caută un loc de muncă şi, de asemenea, atunci când solicită un permis de stabilire şi în cazul naturalizării.

SFAT
Dacă doriţi să vă stabiliţi în Germania, trebuie să învăţaţi cât mai rapid limba germană.
Acest lucru este important pentru a face cunoştinţă cu alte persoane, pentru a putea comunica în viaţa de zi cu zi şi pentru a găsi un loc de muncă. Dacă învăţaţi limba germană în cadrul unui curs, atunci învăţaţi de la început limba corect.

Statul german vă ajută prin intermediul cursului de integrare să învăţaţi limba germană. Cursul de integrare constă dintr-un curs de limbă şi un curs de orientare. Durata unui curs de integrare este de regulă de 700 ore. Există cursuri cu durată integrală şi parţială. Dacă nu cunoaşteţi suficient limba germană, puteţi sau trebuie să participaţi la un curs de integrare în anumite condiţii. Imigranţii şi refugiaţii cu perspective bune de şedere pot fi obligaţi să participe la un curs de integrare de către autorităţile pentru străini, furnizorii de securitate de bază sau autorităţile competențe de beneficii pentru solicitanţii de azil. În cazul negativ, puteţi depune la oficiul federal pentru migraţie şi refugiaţi o solicitare pentru avizarea unui curs de integrare. Cu dreptul sau obligaţia de a participa la cursul de integrare, participarea dumneavoastră este susţinută financiar de stat.
Pe internet puteţi citi dacă îndepliniţi condiţiile necesare pentru a putea fi obligat sau autorizat la un curs de integrare (www.bamf.de/integrationskurs).
De asemenea, puteţi participa la un curs de integrare ca auto-plătitor. În acest caz informaţi-vă cel mai bine la un furnizor local de cursuri de integrare.

Curs de limbă

Cursul de limbă cuprinde de regulă 600 ore, a cursurile speciale de integrare 900 ore. În acest curs sunt tratate teme importante din viaţa de zi cu zi, ca de exemplu:

■ La cumpărături şi locuinţa
■ Sănătatea
■ Munca şi profesia
■ Educaţia şi creşterea copiilor
■ Timpul liber şi contacte sociale
■ Mediile şi mobilitatea

Totodată învăţaţi să scrieţi scrisori, e-mail-uri în limba germană, să completaţi formulare, să vorbiţi la telefon sau să aplicaţi pentru un loc de muncă.

Curs de orientare

Ultimul segment al cursului de integrare se numeşte curs de orientare şi durează de regulă 100 de ore. În cursul de orientare vorbiţi despre:

■ legislaţia germană, istorie şi cultură
■ Drepturi şi obligaţii în Germania
■ Regiunea în care locuiţi
■ valorile care sunt importante în Germania, de exemplu libertatea religioasă, toleranţa şi egalitatea de drepturi

Cursuri de integrare speciale

Cel mai bine se învaţă împreună cu oameni care au aceleaşi interese şi necesităţi. Acest lucru este valabil şi pentru cursul de integrare. De aceea, pe lângă cursul de integrare general, există oferte care se adresează anumitor grupuri:

■ Cursuri de alfabetizare pentru oameni care au nevoie de asistenţă la citire şi scriere
■ Cursuri de integrare pentru femei la care participă numai femei şi care se orientează direct după necesităţile femeilor
■ Cursuri de integrare pentru cursanţii de scripturi secundare care sunt alfabetizaţi într-un sistem de scriere non-latin şi trebuie să înveţe mai întâi caracterele latine
■ Cursuri de integrare pentru părinţi care abordează în special teme din domeniul educaţiei şi formării
■ Cursuri de integrare pentru tineri, care pregătesc tinerii în vederea unei formări profesionale sau a unui studiu
■ Cursuri de integrare pentru persoanele cu dizabilităţi, în care se utilizează, printre altele, braille, limbajul semnelor sau ajutoare tehnice pentru dobândirea limbii
■ Cursuri ajutătoare pentru oameni care trăiesc de mai mult timp în Germania şi care au nevoie de un ajutor deosebit pentru învăţarea limbii

Persoanele care învaţă foarte repede pot urma cursul de integrare şi sub formă de curs intensiv de 430 de ore.

Certificat al cursului de integrare

La finalul cursului de limbă şi cursului de orientare trebuie să susţineţi câte un examen. Dacă promovaţi ambele examene obţineţi „Certificatul cursului de integrare”. Acest certificat atestă că aţi acumulat suficiente cunoştinţe de limbă germană şi cunoştinţe de bază importante despre societatea germană. Cu „Certificatul cursului de integrare” puteţi fi naturalizat mai devreme, dacă este necesar. „Certificatul cursului de integrare” poate fi totodată foarte util la căutarea unui loc de muncă.

AICI  PUTEȚI INFORMA:

Pe plan local:
■ Centrul de consiliere pentru migraţie pentru imigranţi adulţi (MBE)
■ Servicii de migraţie pentru tineri (JMD)
■ Oficiul pentru integrare sau biroul intercultural al comunei
■ Centre culturale
■ Şcoli de limbi străine
■ Agenţia pentru Muncă şi Jobcenter

Internet:
■ Oficiul Federal pentru Migraţie şi Refugiaţi: www.bamf.de/integrationskurs / www.bamf.de/bamf-navi
E-mail:
■ Serviciul pentru cetăţeni al Oficiului Federal pentru Migraţie şi Refugiaţi: Formularul de contact la www.bamf.de/kontakt
Telefon:
■ Serviciul pentru cetăţeni al Oficiului Federal pentru Migraţie şi Refugiaţi: +49 911 943-0

Materiale informative:
■ Oficiul Federal pentru Migraţie şi Refugiaţi (disponibil la www.bamf.de/publikationen):

Lernen Sie Deutsch! (Învăţaţi limba germană!) (pliant pentru cursul de integrare în mai multe limbi)
• Deutsch lernen – Chancen verbessern (Învăţarea limbii germane – îmbunătăţirea şanselor) (pliant pentru cursul de integrare a tinerilor în limba germană)
• Deutsch lernen – für die Zukunft Ihrer Familie (Învăţarea limbii germane – pentru viitorul familiei dumneavoastre) (pliant pentru cursul de integrare pentru părinţi în limba germană, arabă, engleză, rusă şi turcă)

Limba germană pentru copii şi tineri

Grădiniţele şi şcolile oferă multiple posibilităţi de învăţare a limbii germane pentru copii şi tineri. Detalii suplimentare în acest sens găsiţi la capitolul VIII „Şcoala, formarea profesională şi studiile” al acestei broşuri precum şi direct de la grădiniţa sau şcoala copilului dumneavoastră.

ATENTIE! Modificarea prevederilor legale, adreselor şi numerelor de telefon pot influenţa negativ actualitatea informatiilor sau pot face nevalabile anumite părţi ale acesteia. De aceea, vă rugăm să vă informaţi întotdeauna la faţa locului cu privire la chestiunile importante pentru dumneavoastră.

SURSA ARTICol:

image-52-1024x497

Cei mai mulţi oameni din Germania sunt asiguraţi la o casă de asigurări de sănătate de stat. Angajaţii care sunt angajaţi mai mult decât marginal sunt asiguraţi în mod obligatoriu.

20 mai 2022
inflatie_preturi_consum

Cei mai mulţi oameni din Germania sunt asiguraţi la o casă de asigurări de sănătate de stat. Angajaţii care sunt angajaţi mai mult decât marginal sunt asiguraţi în mod obligatoriu.

20 mai 2022
JURIDICA

Cei mai mulţi oameni din Germania sunt asiguraţi la o casă de asigurări de sănătate de stat. Angajaţii care sunt angajaţi mai mult decât marginal sunt asiguraţi în mod obligatoriu.

19 mai 2022
INTEGRARE3

Cei mai mulţi oameni din Germania sunt asiguraţi la o casă de asigurări de sănătate de stat. Angajaţii care sunt angajaţi mai mult decât marginal sunt asiguraţi în mod obligatoriu.

19 mai 2022
limba germana

Există multe posibilităţi de învăţare a limbii germane: Şcoli, universităţi, centre culturale, uniuni, universităţi populare şi şcoli private de limbi străine. O posibilitate de a învăţa limba germană, este participarea la un curs de integrare sau de limbă profesională ca parte a programului lingvistic general al guvernului federal.

19 aprilie 2022
scoala1

Toţi copiii care trăiesc în Germania trebuie să meargă la şcoală. Obligativitatea învăţământului începe de regulă în toamna anului în care copilul împlineşte şase ani. Aceasta durează în cele mai multe cazuri până la finalul anului şcolar în care tinerii împlinesc vârsta de 18 ani. Reglementările concrete privind obligativitatea învăţământului diferă în diversele landuri federale. Există şi posibilităţi de înscriere la şcoală pe parcursul unui an şcolar.

22 martie 2022
munca3

În acest articol primiţi informaţii referitoare la recunoaşterea calificărilor obţinute în străinătate, indicaţii pentru căutarea unui loc de muncă, pentru perfecţionare, referitoare la tema activitatea independentă, legislaţia muncii, precum şi referitoare la venituri şi impozite.

22 martie 2022
FAMILIE

Pentru mulţi oameni din Germania familia este foarte importantă. Aceasta ne marchează viaţa în diverse feluri. Cei mai mulţi oameni din Germania consideră educaţia copiilor ca pe o sarcină comună a mamelor şi taţilor. Multe mame lucrează, iar tot mai mulţi taţi se hotărăsc să rămână după naşterea copilului o perioadă de timp acasă pentru a se ocupa de copilul lor. 

21 martie 2022

SURSA ARTICol: