Asociaţii şi organizaţii

Cluburi şi asociaţii

În Germania există mii de cluburi şi asociaţii diferite. Acestea sunt organizaţii
de oameni cu scopuri sau interese comune. Multe persoane îşi asumă
o sarcină într-o asociaţie sau sunt membri voluntari, asta înseamnă că
sunt voluntari şi nu sunt plătiţi. Printre aceştia sunt şi mulţi copii şi tineri.
Ca membru al unei asociaţii puteţi să beneficiaţi de oferta acesteia şi să
faceţi cunoştinţă cu mulţi oameni cu interese asemănătoare. Unele asociaţii
percep o mică cotizaţie pentru calitatea de membru.

Temele pentru care se înfiinţează asociaţii şi uniuni (denumite şi cluburi)
pot fi de natură foarte diferită. Există de exemplu:

■ Asociaţii sportive
■ Asociaţii muzicale
■ Asociaţii sociale
■ Cluburi de tineret
■ Comitete de părinţi
■ Asociaţii de protecţie a animalelor
■ Asociaţii artistice
■ Cluburi de gastronomie
■ Cluburi de calculatoare

Multe asociaţii, uniuni şi grupe de autoajutorare sprijină familiile. Fie, de exemplu, dacă aveţi probleme cu copiii dumneavoastră, dacă sunteţi bolnav sau dacă aveţi nevoie de ajutor zilnic simplu: Gama de opţiuni de asistenţă este diversă. Informaţi-vă ce organizaţii sunt active la dumneavoastră.

SFAT

Persoanele care caută contactul cu oamenii din vecinătate şi se angajează pentru comuna lor şi pentru oamenii care trăiesc acolo, se simt mai rapid confortabil în noua lor patrie. De aceea, profitaţi de oferta asociaţiilor de la noul domiciliu al dumneavoastră .

Dacă doriţi să vă angajaţi la o asociaţie şi să deveniţi membru dar nu ştiţi ce asociaţii există în localitatea dumneavoastră, puteţi primi informaţii de la oficiul pentru cetăţeni/oficiul de informare pentru cetăţeni şi de pe pagina de internet pentru domiciliul dumneavoastră. La Asociaţia Federală a Agenţiilor de Voluntari şi la agenţia locală de voluntari, puteţi afla mai multe despre peisajul clubului şi despre oportunităţile de muncă voluntară la faţa locului.
Asociaţiile de tineri oferă copiilor şi tinerilor o gamă largă de oportunităţi de a se implica şi de a-şi organiza timpul liber împreună. Asociaţiile de tineret sunt asociaţii de tineri cu interese sau obiective comune în domenii foarte diferite. Puteţi obţine informaţii despre oferte de la cluburile de tineret din oraşul şi regiunea dumneavoastră.
Asociaţii sportive pe plan local
Unele asociaţii sportive fac oferte special pentru persoanele sosite de curând în Germania. Acestea încearcă să vă uşureze integrarea în grupe noi şi vă oferă consultanţă şi pentru problemele de zi cu zi. Puteţi găsi aceste cluburi de bază, precum şi informaţii suplimentare despre programul „Integration durch Sport“ (Integrare prin sport) al Confederaţiei Olimpice Sportive Germane la www.integration-durch-sport.de.

Aici vă puteţi informa
Pe plan local:
■ Oficiul pentru cetăţeni/oficiul de informare pentru cetăţeni
■ Centrul de consiliere pentru migraţie pentru imigranţi adulţi (MBE)
Internet:
■ Forumul uniunii: www.verbandsforum.de
■ Clubul german federal de tineret:
www.dbjr.de/ueber-uns/mitgliedsorganisationen/
■ Asociaţia Federală a Agenţiilor de Voluntari: www.bagfa.de

Organizaţii pentru migranţi

În Germania există multe organizaţii în care se reunesc persoane cu origine de migrare. Cele mai multe dintre organizaţiile pentru migranţi sunt angajate pe plan local sub formă de asociaţie şi funcţionează onorific. Suplimentar există unele asociaţii conducătoare pe plan federal. Multe dintre acestea – mici sau mari, active pe plan local sau federal – se angajează pentru integrarea imigranţilor. O contribuţie importantă în acest sens o realizează comitetele de părinţi, în care părinţi cu origine de migrare se angajează împreună pentru educarea copiilor lor.

Membrii organizaţiilor pentru migranţi dispun frecvent ei înşişi de experienţă în domeniul migraţiei şi pot de aceea să ajute foarte mult persoanele nou sosite să se integreze în Germania.

Pe cât sunt de diferiţi şi variaţi migranţii, la fel sunt şi organizaţiile acestora. Există de exemplu:

■ Asociaţii sportive şi de petrecere a timpului liber
■ Asociaţii culturale
■ Asociaţii religioase
■ Asociaţii muncitoreşti
■ Asociaţii politice
■ Uniuni ale studenţilor
■ Uniuni ale întreprinzătorilor
■ Comitete de părinţi

Organizaţiile pentru migranţi au adesea o ofertă variată, de exemplu:

■ Servicii de traducere
■ Consultanţă
■ Manifestări
■ Cursuri şi cursuri de perfecţionare
■ Oferte în domeniul educaţiei, de exemplu asistenţă la teme
■ Instruirea părinţilor
■ Proiecte de integrare

Acestea reprezintă totodată interesele membrilor lor. Acestea devin contacte din ce în ce mai importante în politică, afaceri şi administraţie.

Aici vă puteţi informa

Pe plan local:
■ Birourile organizaţiilor locale pentru migranţi
■ Reprezentantul autorizat pentru integrare din comuna dumneavoastră sau birourile comunale pentru migraţie
■ Centrul de consiliere pentru migraţie pentru imigranţi adulţi (MBE)
Internet:
■ Oficiul Federal pentru Migraţie şi Refugiaţi:
www.bamf.de/migrantenorganisationen
■ Ministerul Federal de Interne, pentru construcţii şi afaceri interne:
www.bmi.bund.de, elementul de meniu „Themen/Heimat & Integration/Integration/Migrantenorganisationen“ (Teme/afaceri interne & integrare/integrare/organizaţii pentru migranţi)
■ Ministerul Federal pentru familie, seniori, femei şi tineret:
www.bmfsfj.de, elementul de meniu „Themen/Gleichstellung/
Gleichstellung und Teilhabe/Migrantinnenorganisationen in Deutschland“ (Teme/egalitate/egalitate şi participare/organizaţii pentru migranţi în Germania)

SURSA ARTICol:

image-52-1024x497

Cei mai mulţi oameni din Germania sunt asiguraţi la o casă de asigurări de sănătate de stat. Angajaţii care sunt angajaţi mai mult decât marginal sunt asiguraţi în mod obligatoriu.

20 mai 2022
inflatie_preturi_consum

Cei mai mulţi oameni din Germania sunt asiguraţi la o casă de asigurări de sănătate de stat. Angajaţii care sunt angajaţi mai mult decât marginal sunt asiguraţi în mod obligatoriu.

20 mai 2022
JURIDICA

Cei mai mulţi oameni din Germania sunt asiguraţi la o casă de asigurări de sănătate de stat. Angajaţii care sunt angajaţi mai mult decât marginal sunt asiguraţi în mod obligatoriu.

19 mai 2022
INTEGRARE3

Cei mai mulţi oameni din Germania sunt asiguraţi la o casă de asigurări de sănătate de stat. Angajaţii care sunt angajaţi mai mult decât marginal sunt asiguraţi în mod obligatoriu.

19 mai 2022
limba germana

Există multe posibilităţi de învăţare a limbii germane: Şcoli, universităţi, centre culturale, uniuni, universităţi populare şi şcoli private de limbi străine. O posibilitate de a învăţa limba germană, este participarea la un curs de integrare sau de limbă profesională ca parte a programului lingvistic general al guvernului federal.

19 aprilie 2022
health

Cei mai mulţi oameni din Germania sunt asiguraţi la o casă de asigurări de sănătate de stat. Angajaţii care sunt angajaţi mai mult decât marginal sunt asiguraţi în mod obligatoriu.

24 martie 2022
scoala1

Toţi copiii care trăiesc în Germania trebuie să meargă la şcoală. Obligativitatea învăţământului începe de regulă în toamna anului în care copilul împlineşte şase ani. Aceasta durează în cele mai multe cazuri până la finalul anului şcolar în care tinerii împlinesc vârsta de 18 ani. Reglementările concrete privind obligativitatea învăţământului diferă în diversele landuri federale. Există şi posibilităţi de înscriere la şcoală pe parcursul unui an şcolar.

22 martie 2022
munca3

În acest articol primiţi informaţii referitoare la recunoaşterea calificărilor obţinute în străinătate, indicaţii pentru căutarea unui loc de muncă, pentru perfecţionare, referitoare la tema activitatea independentă, legislaţia muncii, precum şi referitoare la venituri şi impozite.

22 martie 2022
FAMILIE

Pentru mulţi oameni din Germania familia este foarte importantă. Aceasta ne marchează viaţa în diverse feluri. Cei mai mulţi oameni din Germania consideră educaţia copiilor ca pe o sarcină comună a mamelor şi taţilor. Multe mame lucrează, iar tot mai mulţi taţi se hotărăsc să rămână după naşterea copilului o perioadă de timp acasă pentru a se ocupa de copilul lor. 

21 martie 2022

SURSA ARTICol: