Viaţa în Germania
Organizarea politică şi juridică
Legea fundamentală este constituţia Republicii Federale Germania. Aceasta este baza juridică cea mai importantă a convieţuirii în Germania.
Drepturi fundamentale
Articolele 1 până la 19 din constituţie asigură drepturile fundamentale ale individului faţă de stat. Drepturi fundamentale deosebit de importante sunt:
■ Protecţia demnităţii umane
■ Dreptul la viaţă şi la integritate corporală
■ Egalitatea tuturor în faţa legii
■ Libertatea de credinţă
■ Libertatea de opinie
■ Libertatea de întrunire
■ Libertatea de alegere a profesiei
■ Garantarea proprietăţii şi dreptului de moştenire
■ Libertatea presei
Articolul 20 descrie cele mai importante principii pe care este construit sistemul politic al Republicii Federale Germania:
■ Stat federal
■ Democraţie
■ Stat de drept
■ Stat social

Stat federal

Germania este un stat federal format din 16 landuri federale:

■ Baden-Württemberg                                                            ■ Saxonia Inferioară
■ Bavaria                                                                                       ■ Renania de Nord-Vestfalia
■ Berlin                                                                                          ■ Renania-Palatinat
■ Brandenburg                                                                           ■ Saarland
■ Bremen                                                                                      ■ Saxonia
■ Hamburg                                                                                   ■ Saxonia Superioară
■ Hessen                                                                                       ■ Schleswig-Holstein
■ Mecklenburg-Antepomerania                                         ■ Turingia

Democraţie
Germania este un stat democratic, asta înseamnă că toată puterea de stat pleacă de la popor. Acesta o exercită prin:

■ Alegeri
■ Scrutine
■ Organe legislative (parlament)
■ Organe ale puterii executorii (guvern şi administraţie)
■ Organe de jurisprudenţă (tribunale)

Parlamentul este format din reprezentanţii aleşi de popor.

Stat social
Germania este un stat social. Asta înseamnă: În principiu, fiecare cetăţean ar trebui să lucreze pentru propria existenţă. Statul însă ajută acei oameni care nu sunt sau sunt capabili să-şi asigure numai limitat baza materială a vieţii prin forţe proprii. El compensează inechităţile. Există o serie de ajutoare sociale. Printre cele mai importante se numără asigurările sociale legale şi ajutorul de şomaj II (a se vedea capitolul X „Bănci şi societăţi de asigurare”), dar şi alocaţia pentru copii (a se vedea capitolul VII „Copiii şi familia”).

Aici vă puteţi informa

Internet:
■ Centrala federală pentru educaţie politică: www.bpb.de
Materiale informative:
■ Informaţiile centralei federale pentru educaţie politică sunt disponibile în formă tipărită la www.bpb.de, elementul de meniu „Shop“

Partide şi participarea politică

Partide
Fiecare cetăţean are posibilitatea să participe în Germania la viaţa politică şi să influenţeze politica – locală, în landul federal şi la nivel federal. O posibilitate importantă în acest sens este colaborarea în grupuri de interese, iniţiative cetăţeneşti, sindicate şi partide.
Partidele nominalizează candidaţii la nivel local, de land, federal şi european pentru alegerile parlamentare. Acestea sunt printre altele:

■ Consiliul comunal şi orăşenesc
■ Parlamentul landului
■ Parlamentul federal
■ Parlamentul european

Partidele politice din Germania au poziţii şi programe politice diferite. Pe paginile de internet ale partidelor puteţi să vă informaţi cu privire la poziţiile acestora în raport cu diversele teme.

Alegeri

În Germania, alegerile sunt generale, directe, libere, egale şi secrete. Asta înseamnă:

generale: Toţi cetăţenii germani pot vota şi pot fi aleşi dacă au cel puţin 18 ani. În unele landuri federale, vârsta minimă de vot pentru alegerile de stat şi locale este de 16 ani.
directe: Poporul alege candidaţii direct sau pe o listă şi nu prin intermediul unor electori.
libere: Nimeni nu are voie să exercite presiuni asupra alegătorilor în vederea alegerii unui anumit candidat. Nu există obligaţia de a vota.
egale: Fiecare vot are aceeaşi pondere.
secrete: Modul în care a votat fiecare alegător rămâne secret. Publicităţii se dă numai rezultatul general.

Dacă aveţi cetăţenia germană puteţi să participaţi la toate alegerile. Dacă sunteţi cetăţean al unei alte ţări membre UE şi trăiţi de mai mult de trei luni în Germania, puteţi să participaţi la alegerile pentru consiliul comunal şi orăşenesc, precum şi la alegerile pentru parlamentul european.
Alegerea în parlamentul federal şi în majoritatea parlamentelor landurilor funcţionează astfel: Fiecare alegător are două voturi, primul şi al doilea vot. Cu primul vot alegătorii votează un candidat din circumscripţia lor electorală (vot majoritar). Al doilea vot îl acordă pentru lista unui partid (vot proporţional). Pur şi simplu, rezultatul tuturor celui de-al doilea vot decide cât de mare este proporţia unui anumit partid din parlamente. Alegerile reprezentanţelor comunale sunt reglementate prin legea landului. De aceea, forma lor poate diferi dar respectă principiile alegerilor generale, directe, libere, egale şi secrete menţionate mai sus.

Consilii şi comitete consultative pentru integrare
Pentru reprezentarea intereselor politice ale migranţilor există în aproape toate comunele consilii (comitete consultative) pentru integrare – în anumite comune poartă şi denumirea de consilii (comitete consultative) pentru străini sau migraţie. Acestea sfătuiesc consiliile comunale, respectiv orăşeneşti în privinţa tuturor problemelor care privesc migranţii şi tema integrare. În multe comune au dreptul de a înainte cereri şi de a lua cuvântul.
Totodată ajută şi migranţii la toate temele importante, ca de exemplu în problemele sociale, culturale şi de drept de azil.
Consiliile (comitetele consultative) pentru integrare sunt alese de regulă de toţi migranţii unei comune.

Aici vă puteţi informa
Pe plan local:
■ Biroul consiliului (comitetului consultativ) pentru integrare local
■ Centrul de consiliere pentru migraţie pentru imigranţi adulţi (MBE)
■ Servicii de migraţie pentru tineri (JMD)
Internet:
■ Consiliul federal de imigrare şi integrare:
www.bzi-bundesintegrationsrat.de

SURSA ARTICol:

image-52-1024x497

Cei mai mulţi oameni din Germania sunt asiguraţi la o casă de asigurări de sănătate de stat. Angajaţii care sunt angajaţi mai mult decât marginal sunt asiguraţi în mod obligatoriu.

20 mai 2022
inflatie_preturi_consum

Cei mai mulţi oameni din Germania sunt asiguraţi la o casă de asigurări de sănătate de stat. Angajaţii care sunt angajaţi mai mult decât marginal sunt asiguraţi în mod obligatoriu.

20 mai 2022
JURIDICA

Cei mai mulţi oameni din Germania sunt asiguraţi la o casă de asigurări de sănătate de stat. Angajaţii care sunt angajaţi mai mult decât marginal sunt asiguraţi în mod obligatoriu.

19 mai 2022
INTEGRARE3

Cei mai mulţi oameni din Germania sunt asiguraţi la o casă de asigurări de sănătate de stat. Angajaţii care sunt angajaţi mai mult decât marginal sunt asiguraţi în mod obligatoriu.

19 mai 2022
limba germana

Există multe posibilităţi de învăţare a limbii germane: Şcoli, universităţi, centre culturale, uniuni, universităţi populare şi şcoli private de limbi străine. O posibilitate de a învăţa limba germană, este participarea la un curs de integrare sau de limbă profesională ca parte a programului lingvistic general al guvernului federal.

19 aprilie 2022
health

Cei mai mulţi oameni din Germania sunt asiguraţi la o casă de asigurări de sănătate de stat. Angajaţii care sunt angajaţi mai mult decât marginal sunt asiguraţi în mod obligatoriu.

24 martie 2022
scoala1

Toţi copiii care trăiesc în Germania trebuie să meargă la şcoală. Obligativitatea învăţământului începe de regulă în toamna anului în care copilul împlineşte şase ani. Aceasta durează în cele mai multe cazuri până la finalul anului şcolar în care tinerii împlinesc vârsta de 18 ani. Reglementările concrete privind obligativitatea învăţământului diferă în diversele landuri federale. Există şi posibilităţi de înscriere la şcoală pe parcursul unui an şcolar.

22 martie 2022
munca3

În acest articol primiţi informaţii referitoare la recunoaşterea calificărilor obţinute în străinătate, indicaţii pentru căutarea unui loc de muncă, pentru perfecţionare, referitoare la tema activitatea independentă, legislaţia muncii, precum şi referitoare la venituri şi impozite.

22 martie 2022
FAMILIE

Pentru mulţi oameni din Germania familia este foarte importantă. Aceasta ne marchează viaţa în diverse feluri. Cei mai mulţi oameni din Germania consideră educaţia copiilor ca pe o sarcină comună a mamelor şi taţilor. Multe mame lucrează, iar tot mai mulţi taţi se hotărăsc să rămână după naşterea copilului o perioadă de timp acasă pentru a se ocupa de copilul lor. 

21 martie 2022

SURSA ARTICol: